Ekonomický softvér - WIN TES

Aplikácia WINTES-SQL je moderný ekonomický software, určený pre podvojné účtovníctvo a vo verzii WINTES Agro aj pre účtovanie špecifík poľnohospodárskeho podniku. Pri jeho vývoji boli využité dlhoročné skúsenosti s obľúbeným FANDovským projektom ASR-PPoK INTES, z ktorého prevzal osvedčený princíp spracovania a ovládania. V súčasnosti obsahuje tieto podsystémy:

  • Účtovníctvo
  • Zásoby, odbyt
  • Dlhodobý majetok
  • Zvieratá
  • Mzdy a personalistika