Ekonomické služby

S výkonom účtovných služieb a účtovného poradenstva má naša spoločnosť bohaté skúsenosti. V súlade so svetovým trendom vieme plnohodnotne nahradiť ekonomické oddelenie spoločnosti klienta.  Naším cieľom je poskytovanie komplexných účtovných služieb. Snažíme sa budovať dlhodobú spoluprácu s klientom, založenú na vzájomnej dôvere obidvoch strán, s prednosťami tzv. rodinného účtovníka. Účtovníctvo vykonávame vo vlastných priestoroch s použitím vlastnej výpočtovej techniky a softvéru, ale na požiadanie zákazníka aj v priestoroch klienta. Služby sú prevádzané na základe zmluvy o mandátnom vedení účtovníctva. V rámci vedenia účtovníctva je klientom poskytované bezplatné poradenstvo v oblasti vedenia, financovania firmy ale aj v daňovej a účtovnej oblasti. Účtovníctvo, personálna a mzdová agenda sú vykonávané na základe absolútnej záruky, diskrétnosti a mlčanlivosti, ktorá je zakotvená zmluvne.

Aj keď doterajšie skúsenosti poukazujú na to, že najoptimálnejšie výsledky pre klienta prináša komplexné spracovaniedanej problematiky, realizujeme aj jednorazové, alebo krátkodobé projekty zamerané na riešenie konkrétnych čiastkových problémov klienta (vypracovanie vnútropodnikových smerníc, návrh analytickej evidencie, vypracovanie systému obehu dokladov a pod.)

Výhody externe vedeného účtovníctva a miezd

Odpadne Vám neistota o správnosti účtovania, pretože zmluvne ručíme za výsledky našej práce a za vzniknuté škody /pokuty, penále/, ktoré by Vám prípadne vznikli voči daňovému úradu, alebo poisťovniam, z dôvodu nesprávneho výpočtu daní, alebo odvodových povinností.

Spracovanie účtovníctva

 

Spracovanie miezd

 

 

 

Náš tím

Neboli nájdené žiadne záznamy.