Informácie o nás

 Spoločnosť INTES Trnava spol. s r.o. so sídlom v Trnave, vznikla v roku 1994 transformáciou zo združenia fyzických osôb INTES, ktoré bolo založené v roku 1990. Už takmer 30 rokov naša spoločnosť pôsobí na trhu v 2 základných činnostiach:

  • profesionálne služby v oblasti účtovníctva, daní a miezd
  • vlastný vývoj ekonomického softvéru ASRPPoK a WINTES-SQL a jeho aplikácia