Verzia 8.8.46

22.04.2013 08:50

Inštalátor verzie 8.8.46 : setup-ucsr8846 (exe)

Opravená chyba pri spustení roboru realizácie a tržieb

 

 

Späť