Uskutočnilo sa celoslovenské stretnutie autorov a používateľov aplikácie WINTES 2017

01.06.2016 00:00

INTES Trnava s.r.o, ASOFT s.r.o.,  DM Data s.r.o v spolupráci s Ing. Martinom Čačalom – daňovým poradcom a pod záštitou RPPK Trnava usporiadali celoslovenské stretnutie autorov a používateľov aplikácie WINTES zamerané najmä na poľnohospodárov v termíne 29.5.2017 - 31.5.2017 (pondelok – utorok - streda)  v Grandhotel Bellevue v Starom Smokovci. 

Stretnutia sa zúčastnilo 120 používateľov aplikácie WINTES. 

Všetký ďakujeme a už dnes sa tešíme na stretnutie aj v roku 2018.

 

Späť