Stretnutie používateľov skončilo úspešne

03.06.2016 17:45

Ďakujeme všekým ktorí sa zúčastnili stretnutia používateľov WINTES v Grandhoteli Bellevue v Starom Smokovci. 

Na stretnutí sa zúčastnilo približne 120 používateľov aplikácie WINTES

Tešíme sa na ďaľšie stretnutie

Späť