30.5.2016 - 1.6.2016 upresnenie k stretnutiu používateľov WINTES v Hoteli Bellevue v Starom Smokovci

17.05.2016 19:21

Doprava na stretnutie WINTES v Starom Smokovci je zabezpečená takto:

6:30 Trnava za zimným štadionom, parkovisko pred firmou INTES Trnava
7:00 Piešťany, parkovisko TESCO
 
Informácie k doprave : Ing. Milan Kralovič  0905-602 669
Späť