Mzdy a personalistika OLYMP

 

Program OLYMP od firmy KROS a.s., ktorého sme predajcom, je profesionálny nástroj určený na výpočet miezd. Vďaka praktickému ovládaniu je práca s ním jednoduchá a pohodlná.  V programe OLYMP hravo zvládnete výpočet miezd svojich zamestnancov, ako aj spracovanie odmien pre iné typy pracovných pomerov, napríklad dohodárov, štatutárov a spoločníkov. O každom zamestnancovi môžete viesť prehľadnú evidenciu s množstvom osobných a pracovných údajov. Silnou stránkou programu je veľký počet výstupných zostáv. Samozrejmosťou sú výkazy odovzdávané do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne ako aj na Daňový úrad, pričom tieto výkazy je možné tlačiť aj do originálnych tlačív alebo zasielať elektronicky. Obsahuje množstvo praktických funkcií, medzi ktoré môžeme zaradiť: rozúčtovanie miezd na strediská a zákazky, tvorbu prevodných príkazov, export prevodných príkazov do domáceho bankovníctva, export do jednoduchého účtovníctva programu ALFA, export predkontácií pre podvojné účtovníctvo (napr. program WINTES, OMEGA), export výkazov do Sociálnej poisťovne elektronickou poštou a iné.