Bezpečnostné projekty - EuroTrading s.r.o. 

 

Dňa 1.7.2013 prišla do platnosti novela zákona č. 428/2002 Z.z ( zákon o ochrane osobných údajov ). Je natoľko rozsiahly, že bol definovaný ako samostatný zákon č. 122/2013 Z.z.. Na základe §8 ods.9 je mojou povinnosťou Vás upozorniť na túto skutočnosť.

      Najdôležitejšou zmenou v zákone oproti starému zákonu č. 428/2002 Z.z. je že v novom zákone sa v §68 ods.3 písm.(c)  píše :  “Úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 300 000 eur prevádzkovateľovi, ktorý si nesplnil alebo porušil povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt podľa § 19 ods.3.

Pokiaľ by ste mali záujem o bezplatné vypracovanie cenovej ponuky, zaregistrujte sa nezáväzne na stránke nášho partnera EuroTRADING s.r.o.  www.reg.bpis.sk , do REFERENČNÉHO KÓDU zadajte ITS  ( aby sme aj Vám vedeli poskytnúť dohodnutú zmluvnú cenu ).

Spoločnosť EuroTRADING s.r.o. sa zaoberá touto problematikou od roku 2005. Vypracovala viac ako 1200  projektov ( www.ref.bpis.sk ). Niektoré z nich už prešli kontrolou z Úradu na ochranu osobných údajov a zatiaľ stále úspešne. Klienti sú c spoločnosti  EuroTrading s.r.o.  poistení až do výšky 20.000,- €, v prípade že by sa preukázalo, že vypracovaný projekt alebo smernice nespĺňajú náležitosti zákona č. 122/2013 Z.z., alebo neboli vypracované v súlade s §20 zákona č. 122/2013 Z.z.